Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old Lithuanian Sculpture, Crosses and Shrine