Lietuvos muziejų rinkiniuose

 

 

Virtuali paroda

„SENOJI LIAUDIES SKULPTŪRA MAIRONIO LIETUVIŲ 
LITERATŪROS MUZIEJAUS RINKINIUOSE “. I dalis

Skulptūros iš K. Borutos, A. Miškinio ir Vaižganto memorialinio palikimo

Zenono Baltrušaičio nuotraukos (iliustracijos iš Maironio lietuvių literatūros muziejaus rinkinių)

 

Nežinomas šventasis. Medis, 17,7 x 5. 
VRMM ĮK 33580. Į muziejų pateko 1987 m.

„Kristus“. Medis, h-33 cm. VRMM ĮK 6596.
 Plungės r., Kuliai. Į muziejų pateko 1974 m.

 „Dievas kūrėjas ir šv. Pranciškus Asyžietis 
su vilku ir paukščiais“. Medis, 
25 x 46,5 cm.  MLLM 1075

Kryžius, pastatomas ant stalo. Medis,  
h-43 cm.  MLLM 979 / MD 2652

„Kristus“. Medis, h-33 cm.  VRMM ĮK 6596. 
Plungės r., Kuliai.Į muziejų pateko 1974 m.

Detalė iš stogastulpio (klūpančio angelo figūra). 
Medis, 13,3 x 25 cm.VRMM ĮK 33579. 
Į muziejų pateko 1987 m.

 

II dalis

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine