Lietuvos muziejų rinkiniuose

 

 

Virtuali paroda

„SENOJI LIAUDIES SKULPTŪRA MAIRONIO LIETUVIŲ 
LITERATŪROS MUZIEJAUS RINKINIUOSE “. II dalis

Skulptūros iš A. Liobytės, Vl. Mozūriūno ir J. Grušo ir 
B. Sruogos memorialinio palikimo

Zenono Baltrušaičio nuotraukos (iliustracijos iš Maironio lietuvių literatūros muziejaus rinkinių) 

„Šventasis“. Medis, h-36,5 cm.
 JGMM 3000 / MD 177

„Marija“. Medis, h-46, MLLM 1314 
( gauta iš J.Peseckienės 1958 m. )

„Kristus“. Gipsas. h - 28 cm. 
VRMM ĮK 34058.

„Šv.Ona moko Mariją skaityti“. 19a. II pusė. 
Medis, h-29 cm. VRMM ĮK 34061

“Marija Maloningoji”. Medis, metalas, 
h-48 cm. VRMM ĮK 32865 
(muziejus pirko iš T. Mozūriūnienės 1987 m.)

  „Pieta“, 19a. Skulptorius A. Potockis. 
Medis, h - 36,5 cm. VRMM ĮK 34059.
„Nukryžiuotasis Kristus“, 19a. II pusė. 
Medis, h-34 cm. VRMM ĮK 34062
„Pieta“. Medis, h-32,5 cm.
VRMM ĮK 34060

 
I dalis

 

    

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine