Lietuvos muziejų rinkiniuose

 

ŠILALĖS KRAŠTO MUZIEJAUS SENOSIOS LIAUDIES 
SKULPTŪROS IR KRYŽIŲ RINKINYS

  • Skulptūros
  • Kryžiai

SKULPTŪROS

1. „ŠV. JUOZAPO SKULPTŪRA“, medis, priėmimo akto Nr. 4-1 (1999 m.), aukštis - 47 cm. Ši skulptūra buvo senojoje Šilalės raj. Balsių kaimo bažnyčioje. Autorius nežinomas. Ją muziejui padovanojo Alfonsas Bartkus, gyv. Šilalėje, gerai išsilaikiusi.6. „KRISTUS SU KRYŽIUMI“, molis, kryžius medinis, aukštis - 54 cm., autorius nežinomas, neaišku kada ir kas padovanojo muziejui, gerai išsilaikęs.
2. „ŠV. MARIJA SU KŪDIKĖLIU“, medis, aukštis - 45 cm., autorius nežinomas, neaišku kada ir kas skulptūrą padovanojo muziejui. Nėra kairės rankos, įskilimas per kūdikėlį.
3. „NEKALTO PRASIDĖJIMO ŠVČ. MERGELĖ MARIJAI“, medis, aukštis - 77 cm., daryta 1889 m. Vygando Lapatausko. Kas ir kada dovanojo muziejui, neaišku. Kai kurie spinduliai nulūžę, nusitrynę dažai.
4. „SOPULINGOJI DIEVO MOTINA“, medis, aukštis - 60 cm., autorius nežinomas, kas ir kada dovanojo muziejui nežinoma. Būklė - gera.
5. „ŠV. POVILAS“, medis, aukštis - 45 cm., autorius nežinomas, kas ir kada dovanojo muziejui nežinoma, gerai išsilaikęs.
6. „ŠVENTASIS SU ANGELU ANT PETIES“, medis, aukštis - 66 cm., autorius nežinomas, kas ir kada dovanojo muziejui nežinoma. Nėra dešinėje rankoje laikomo daikto, įskilęs pagrindas.
7. „ŠV. TREJYBĖS SKULPTŪRINĖ GRUPĖ“ , medis, aukštis 62 cm., daryta 1927 m. Varanausko, paimta iš Šilalės raj., Deblių km. koplyčios. Neaišku kas ir kada dovanojo muziejui. Nėra laikomų daiktų šventųjų rankose.
8. „MARIJA, PAMYNUSI ŽALTĮ", molis, aukštis - 68 cm., GEK-1628, autorius Jeronimas Jasudas, gyv. Kiaukų km. Paimta iš Šilalės raj. Šarkų km. kapinaičių. Gauta iš V. Statkevičiaus, priėmimo akto nr. 118-1 (1994m.). Atsilupę dažai, ties galva įtrūkimas.
9. „ŠVENTASIS“, molis, aukštis - 48 cm., parvežtas iš Šilalės raj., Šarkų km. kapinaičių. Neaišku kas ir kada dovanojo muziejui. Nėra kairės rankos, kai kur nutrupėję dažai.
KRYŽIAI
1. KRYŽIUS, geležis, puošybinis elementas: kryžiaus galuose kryžiukai. GEK - 314, 58x31 cm., gautas 1981 m. iš Jadvygos Jankauskaitės, gyv. Palokysčio km., Šilalės raj., gerai išsilaikęs.
2. KRYŽIUS, geležis, puošybinis elementas: kryžiaus galuose kryžiukai. GEK - 315, 66x25 cm., gautas 1981 m. iš Jadvygos Jankauskaitės, gyv. Palokysčio km., Šilalės raj. Viršuje įtrūkimas.
3. KRYŽIUS, geležis, puošybinis elementas: dvi horizontalios juostelės. GEK - 316, 47x31 cm., gautas 1981 m; iš Jadvygos Jankauskaitės, gyv. Palokysčio km., Šilalės raj. Pritvirtinimo galas nulūžęs.
4. KRYŽIUS, medis, priėmimo akto Nr. 5-1 (1999m.), aukštis - 50,5 cm., darytas 1954-55 m. Pranciškaus Atgalainio, gyv. Pamintuvio km., Jurbarko raj., muziejui dovanojo Liucija Bartkuvienė, gerai išsilaikęs..

Informaciją parengė Šilalės krašto muziejaus 
rinkinių vyr. saugotoja Vanda Apulskienė

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine