Lietuvos muziejų rinkiniuose

 

ŽEMAIČIŲ DAILĖS MUZIEJAUS SENOSIOS LIAUDIES SKULPTŪROS RINKINYS

VIRTUALI PARODA „ŽEMAITIJOS DAILĖS MUZIEJUS. 
SENOSIOS LIAUDIES SKULPTŪROS RINKINYS“

Ada Bumblytė

 
Žemaičių dailės muziejaus rinkiniuose 2002 m. pradžioje buvo saugoma 64 vnt. liaudies skulptūra. Tai nedidelė kolekcija, palyginus Nežinomas autorius. Pieta. 1936 m. Žlibinų apyl. jerubaičių km., Rietavo seniūn. medžio drožyba, dažymas, h - 75,5 cm. ŽDM, GEK - 371, LV - 54 su kitais Lietuvos muziejais, kur daugelį metų buvo renkamas senasis liaudies menas. Didžioji minėto rinkinio dalis į Žemaičių dailės muziejų pateko 1993 m. iš buvusio Plungės kraštotyros muziejaus. Kiti eksponatai buvo padovanoti ar nupirkti iš pavienių asmenų.
Muziejaus rinkiniuose esančios senosios liaudies skulptūros datuojamos sukurtos XIX a. antroje pusėje ir XX a. pradžioje. Jų autoriai neidentifikuoti, nėra jų pavardžių nurodyta ir ant skulptūrėlių. Visi eksponatai surinkti Plungėje ir jos apylinkėse. Gražiausios yra grupinės „Pietos“ kompozicijos.
Kolekcijoje turime šešias skulptūrėles iš Vieštovėnų (Žlibinų seniūnijos Jembaičių kaimas) ir kitur.
Daugiausiai rinkinyje turime „Švč. Mergelės Marijos Maloningosios“, „Švč. Marijos Skausmingosio“ (Sopulingosios) siužetų skulptūrų. Jos sukurtos 1859, 1876, 1888 metais, rastos Vieštovėnuose, Karklėnuose, Kuliuose.
Rinkinyje yra 5 „Šv. Jono Nepomuko“ skulptūros. Viena iš jų datuojama 1881 m., kitų sukūrimo datos nežinomos.
Viena iš paskutiniųjų į muziejų atvežtų skulptūrėlių anksčiau buvo Paežerės koplytėlėje (Paukštakių seniūnija).
„Nukryžiuotojo“ skulptūrų muziejuje taip pat penkios. Jos iš Kulių, Stalgėnų, Vieštovėnų.
Rinkinyje yra ir Šv. Barbora (iš Norvaišių km.), Šv. Kotryna (iš Vieštovėnų km.), Šv. Antanas, Šv. Rokas, Šv.Jurgis (iš Stalgėnų sen.), Šv. Florijonas (iš Alsėdžių) bei keletą kitų šventųjų skulptūrėlių.
Dauguma šių skulptūrėlių buvo dažytos, polichromuotos, tačiau iki mūsų dienų mažai kas iš to išliko - dažnai spalvos išblukusios, nusitrynusios.

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine