Koplytėlės 

 

 

IGNALINOS RAJONO KOPLYTĖLĖS
 IR KOPLYTSTULPIAI

Mečislovo Sakalausko nuotraukos

 

Dūkštas. 
Fotografuota 1972 m.
Palūšės šventorius.  
Fotografuota 1968 m.
Linkmeniai.
Fotografuota 1961 m.
 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine