Kryžiai

 

 

VIRTUALI PARODA

KRYŽIAI IR KOPLYTĖLĖS 
PAULIAUS AUGIAUS KŪRYBOJE. II dalis

Iliustracijos iš Pauliaus Augiaus monografijos „Paulius Augius". Chicago, 1966.  Leidinį spaudai parengė Algirdas Kurauskas ir Vytautas Saulius. 

 

Piemenė. 1938 m. Į turgų. 1938 m.
Į namus. 1938 m. Žemaitės „Petro Kurmelio" iliustracija.
 1935 - 1938 m.
Iš miško. 1947 m. Bulviakasis. 1949 m.
Iš ciklo „Žemaitijos simfonijos". 1948 m. Iš ciklo „Žemaitijos simfonijos". 1948 m.
Laukų sargyboje. 1953 m. P. Orintaitės Viligailės" iliustracija. 1953 m.

 I dalis   III dalis   IV dalis   V dalis

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine