Kryžiai

 

 

VIRTUALI PARODA

KRYŽIAI IR KOPLYTĖLĖS 
PAULIAUS AUGIAUS KŪRYBOJE. III dalis 

M. Valančiaus „Žemaičių vestuvių" iliustracijos

Iliustracijos iš Pauliaus Augiaus monografijos „Paulius Augius". Chicago, 1966.  Leidinį spaudai parengė Algirdas Kurauskas ir Vytautas Saulius. 

 

 I dalis   II dalis  IV dalis   V dalis

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine