Kryžiai

 

 

VIRTUALI PARODA

KRYŽIAI IR KOPLYTĖLĖS 
PAULIAUS AUGIAUS KŪRYBOJE. IV dalis

Žemaičių Kalvarijos

Iliustracijos iš Pauliaus Augiaus monografijos „Paulius Augius". Chicago, 1966.  Leidinį spaudai parengė Algirdas Kurauskas ir Vytautas Saulius. 

 

 I dalis   II dalis  III dalis   V dalis

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine