Kryžiai

 

 

VIRTUALI PARODA

KRYŽIAI IR KOPLYTĖLĖS 
PAULIAUS AUGIAUS KŪRYBOJE. V dalis

Iliustracijos iš Pauliaus Augiaus monografijos „Paulius Augius". Chicago, 1966.  Leidinį spaudai parengė Algirdas Kurauskas ir Vytautas Saulius. 

 

V. Mačernio „Poezijos" iliustracija. 1960 m. P. Orintaitės „Viligailės" iliustracija. 1953 m.
Plakato eskizas (tempera) Plakato eskizas (tempera)
Plakato eskizas (tempera) Kalėdų atvirukas (spalvotas medžio raižinys)

 I dalis   II dalis  III dalis  IV dalis

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine