Kryžiai

 

GYVOJI TRADICIJA

ŽEMAITIJOS KRAŠTO KRYŽIAI. KELMĖS, KLAIPĖDOS, KRETINGOS, PLUNGĖS,  RASEINIŲ, ŠILALĖS, TELŠIŲ RAJONAI

Jono Danausko, Danutės Mukienės, Gedimino Žilinsko nuotraukos

Kryžius Orvidų sodyboje (Kretingos r.). 
Jono Danausko nuotr. Fot. 1999 m.
Akmens kryžius, skirtas Lietuvos krikšto 600 m. jubiliejui Plungės bažnyčios šventoriuje. meistras V. Orvidas. 
Jono Danausko nuotr. Fot. 1999 m.
Kryžius Pavandenės (Telšių r.) bažnyčios šventoriuje. Gedimino Žilinsko nuotr. Fot. 1997 m.
Medvėgalio apylinkėse (Šilalės r.).
 Jono Danausko nuotrauka. Fot. 1999 m.
Veiviržėnų apylinkėse (Klaipėdos r.). Jono Danausko nuotr. Fot. 1999 m.
Ugionių bažnyčios 
šventoriuje (Raseinių r.). 
Danutės Mukienės nuotr. 2001 06 16
Kryžius ant piliakalnio 
Pavandenės apyl. (Telšių r.). 
Gedimino Žilinsko nuotr. 1997 m.
Kryžius Nemakščių 
(Raseinių r.) rezistentams. 
Viktoro Vitkaus nuotr. Fot. 2000 01 11
Užventyje (Kelmės r.). 
Danutės Mukienės nuotr. Fot. 1997 m.

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine