Kryžiai

 

 

VIRTUALI PARODA

MARIJAMPOLĖS MAŽOSIOS BAZILIKOS ŠVENTORIAUS IR SENŲJŲ KAPINIŲ KRYŽIAI

Danutės Mukienės nuotraukos. 2002 m. 

 

Marijampolės mažosios
 bazilikos šventorius 
Marijampolės mažosios
 bazilikos šventorius
Marijampolės 
senosios kapinės
Marijampolės 
senosios kapinės
Marijampolės 
senosios kapinės
Rūpintojėlis (antkapinis paminklas) Marijampolės senosios kapinės. Dailininko pavardė tikslinama 

Mediniais kryžiais paženklinti vienuolių ir kunigų kapai 
Marijampolės senosiose kapinėse
 

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine