Kryžiai

 

 

GYVOJI TRADICIJA

ŽEMAITIJA. PALANGOS MIESTO KRYŽIAI

Danutės Mukienės nuotraukos. 2002 m.

Meistrų, sukūrusių kryžius, pavardės tikslinamos.
Būsime dėkingi visiems, kurie suteiks informaciją šia tema
 

 

Tremtinių kryžius (Vytauto gatvė)

Žvejų gatvė Metalinis Palangos bažnyčios statytojo kunigo J. Šniukštos antkapinio paminklo kryžius

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine