Kryžiai

 

 

ŠAKIŲ RAJONO KRYŽIAI. II dalis

Nuotraukos iš leidinio „Žymiausi Zanavykų krašto mažosios architektūros paminklai“
(Žymiausi Zanavykų krašto mažosios architektūros paminklai. Sudarytojas V. Dėdynas. Šakiai, Judex, 2003)

Kryžius Paluobių bažnyčios šventoriuje. 1994 m. Meistras V. Jackūnas
Kryžius Kiduliuose, skirtas žuvusiems už Lietuvos laisvę. Užrašas „Nesulaukusiems Lietuvos atgimimo atminti“. 1989 m. Meistrė J. Baranauskienė
Kryžius Žygėnų kaime. 1990 m. Meistras V. Eimanavičius
Kryžius Karališkių kaime. 1995 m. Meistras V. Eimanavčius
Kryžius Vaitiškių kaime. 1939 m. Meistras J. Liepuonis. 1995 m. kryžius atstatytas naujai
Koplytstulpis Panovių kaime. 1990 m. Meistras tautodailininkas S. Kudirka
Pavasarininkų stogastulpis prie bažnyčios Lukšiuose. 20 a. 4 deš. Meistras J. Grybas
Kryžius Voniškių kaime, skirtas Lietuvos atgimimui. 1992 m. Meistras Z. Sederevičius
Kryžius Šakių kapinėse genocido aukoms atminti. 1995 m. Meistras tautodailininkas V. Cikana
Kryžius Griškabūdžio bažnyčios šventoriuje. 1989 m. Meistras T. Puskunigis

I dalis   III dalis   IV dalis   V dalis
 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine