Kryžiai

 

VIRTUALI PARODA „VINCO SVIRSKIO KRYŽIAI, JŲ FRAGMENTAI (BAKAINIŲ KAIMAS, KĖDAINIŲ RAJONAS)“

Mečislovo Sakalausko nuotraukos

Fotografuota 1964 m. Fotografuota 1969 m.
Fotografuota 1964 m. Fotografuota 1964 m.
Fotografuota 1964 m.

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine