Liaudies menininkai

 

ADOMAS EINIKIS

Adomas Einikis - vienas iškiliausių Žemaitijos krašto XX a. pradžios dievdirbių. Tiksli jo gimimo data nežinoma. Gimė Kretingos rajono Erlėnų kaime. Jo sukurtų šventųjų skulptūrėlių išaiškinta nedaug, tačiau ir iš tų, kurios žinomos, menotyrininkai daro išvadą, kad tai buvo itin talentingas meistras.
Erlėnų kaimo dviejose koplytėlėse išlikusias jo skulptūrėles (Švč. Mariją Maloningąją ir skulptūrinę grupę „Švč. Marija su angelais“ yra tyrinėjusi Zita Žemaitytė. Publikacijoje „Senoji Žemaitijos liaudies skulptūra ir jos meistrai“ (Dailėtyra. V.: „Vaga“, 1981. P. 225-255) ji rašo, kad „A. Einikio skulptūros dvelkia liaudišku monumentalumu ir nepaprastai stipriai išreikštu ritmo jausmu, kuris ryškus stilizuotose kūno formose, harmoningai vertikaliomis linijomis pabrėžtuose drabužiuose. Stambūs kaimiški skulptūrų veidai su ilgomis nosimis ir siauromis lūpomis yra labai charakteringi. Skulptūrų rankos trumpos ir sustingusios. Ypač žaisminga, šiek tiek komiška savo naiviu rimtumu yra trijų skulptūrų grupė, kur angelai ir Marija pavaizduoti su ilgais supintais plaukais“ (...)
.
Literatūra:

1. Zita Žemaitytė. „Senoji Žemaitijos liaudies skulptūra ir jos meistrai“. Dailėtyta. V.: „Vaga“, 1981. P. 225-2552. 
2. Juozas Mickevičius. „Kretingos rajono mažoji liaudies architektūra ir skulptūra“. 1965-1972, Nr, 58 - PAT dokumentacijos centras

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine