Liaudies menininkai

 

DIEVDIRBYS ADOLFAS IVANAUSKAS 
 
Adolfas Ivanauskas gyveno XIX a. pab. - XX a. 5 deš. (tiksli gyvenimo data nežinoma). Jo tėvas mokėjo skaityti, truputį rašyti, tad rašto pramokė ir vaikus. Adolfas jaunystėje kurį laiką gyveno Rusijoje. Apie 1907 ar 1908-uosius metus grįžo į Lietuvą ir apsigyveno Kaboriškių kaime. Turėjo penkis vaikus: tris sūnus ir dvi dukteris. Kaip ir dauguma kitų dievdirbių, darė ne tik skulptūras, bet ir kryžius.
Kryždirbio amato išmokė savo sūnų Joną (gim. 1899 m.). Darydamas kryžius, į talką pasikviesdavo sūnus Joną ir Steponą. 
Dirbdavo ir vasarą, ir žiemą gyvenamojo namo viename gale. Kryžių ornamentus pjaustydavo ir dažydavo namie. Paskui juos nuveždavo į vietą ir jais apkaldavo pastatytą kryžių.
Žymesni A. Ivanausko kūriniai: 1920 m. pastatytas kryžius savo sodyboje Kaboriškių kaime ir 1928 m. pastatytas Pavasarininkų kryžius Utenoje.
Kaboriškių kaimo kryžius didelis, masyvus, šakų galai trilapio formos, ties kryžma ir žemiau jos aplink liemenį suformuotos dvi koplytėlės. Šakų briaunos puoštas ažūriniu ornamentu pjaustytomis lentelėmis, plokštumos - S formos drožiniais. Viršutinėje koplytėlėje buvo Nekaltai Pradėtosios Švč. Mergelės Marijos, šv. Dominyko ir Šv. Arkangelo Mykolo skulptūros. 
Pavasarininkų kryžių Utenoje Adolfas Ivanauskas statė kartu su sūnumis Jonu bei Steponu (1962 m. kryžius valdžios įsakymu buvo nugriautas). Kryžius pasižymėjo monumentalumu, dekoratyvumu. Stačiakampio skerspjūvio liemenį skaidė karnizai. Šakų galai trilapio formos. Prie kryžmos - koplytėlė su šventųjų skulptūrėlėmis. Liemens plokštumas puošė reljefinis augalinis ornamentas. Liemens, šakų briaunas, karnizus - ažūrinis augalinių motyvų ornamentas. Kryžiaus formą ir dekorą paryškino spalvos. Savo forma, konstrukcija ir kai kuriais dekoratyviniais elementais kai kurie jo kryžiai panašūs į A. Deveikio kryžius. 
A. Ivanauskas labiau mėgo kryžius puošti augalinių, o Deveikis - geometrinių motyvų drožiniais.
A. Ivanausko drožtos skulptūros vidutinio dydžio (50-70 cm), modeliuojamos apvaliai, tačiau nugarinė dalis paliekama lygi. Figūros statiškos, ištęstų proporcijų, aptakių formų, švelniai vingiuojančio silueto. Įštęstumą pabrėžia ne tik bendras siluetas, bet ir rūbų suskaidymas išilginiais ritmingais švelniai į apačią banguojančiais rėžiais. Veidai pailgi, naivios išraiškos: išdrožiama tik iškili ilgoka nosis, akys labiau ryškinamos dažais nei drožyba. Kruopščiai išdrožiamos didokos ausys. Ne visada išlaikoma veido dalių simetrija. Atributams meistras kartais panaudoja skardą. Polichromuojamos tik keliomis spalvomis: balta, raudona, juoda arba juoda, melsva, gelsva. 
Ivanausko skulptūros primityvokos, tačiau labai savitos, pasižyminčios naiviai lyriška nuotaika.
 
Parengta pagal S. Urbonienės straipsnį „Rytų Aukštaitijos dievdirbių kūryba“, išspausdintą 
leidinyje „Primityvumas mene“. Vilnius, 1999, p. 297-299.)

Nuotraukoje Adolfas Ivanauskas. Nuotrauka paimta iš katalogo  „Senoji liaudies skulptura Utenos kraštotyros muziejuje“. Utena, 2002

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine