Liaudies menininkai

 

ANTANAS MILAŠIUS
 
Antanas Milašius - Mosėdžio apylinkių (Skuodo rajonas) liaudies meistras. Šiose vietose jis daugiausiai kūrė kryžius. Kūrė ir skulptūrėles. Tyrinėtojai jam priskiria ir skulptūrėlės, kurios buvo patalpintos į 1891 m. Kretingos rajono Jakštaičių kaime prie medžio pritvirtintą koplytėlę.
Z. Žemaitytė publikacijoje „Senoji Žemaitijos liaudies skulptūra ir jos meistrai“. (Dailėtyra. V.: „Vaga“, 1981. P. 224-255) apie šias skulptūrėles rašo: „Daugiafigūrė KRISTAUS APRAUDOJIMO grupė - tai ištisas misterijos veiksmas, kur gulintį Kristų supa aštuonios figūros įvairiomis pozomis. Tokios kompozicijos skulptūra plačiai sutinkama visoje Lietuvoje, bet kiekvieno meistro interpretuojama savitai. Tipažas čia skiriasi nuo anksčiau aptartų. Primityviu traktavimu skulptūros artimos A. Einikio koncepcijai. Bet jų bruožai jau visai kitokie: pečiai siauri, rankos trumpos, veidai praplatinti ties smilkiniais, išryškinti skruostikauliai, plačiai atvertos, tarsi „iššokusios“ į paviršių akys lyg išsigandusios žvelgia prieš save, ištiestų rankų judesiai akcentuoja ryšį su centrine figūra. Toks formų traktavimas išplaukia iš naivaus menininko stiliaus, o kartu yra sąlygojamas netobulų įrankių, kurie savaime apsaugo meistrą nuo formų susmulkinimo. Skulptūrų drabužių klostės pabrėžtos vertikaliais ir horizontaliais įkirtimais. Figūrų judesiai nukreipti viena linkme. Visas skulptūras jungia viena nuotaika. Skulptūrų aukštis nuo 35 iki 90 cm. Į kompoziciją autorius įveda dar vieną įdomų elementą - ant koplytėlės centrinės sienos, už sustatytų figūrų, tarp kankinimo įrankių, kuriuos prilaiko du maži polichromuoti angeliukai, pakabina sieninį laikrodį.“ Tyrinėtoja pažymi, kad toks nukrypimas nuo tradicinės ikonografijos bei jos papildymas naujais elementais sutinkamas gana dažnai. 
 
Literatūra:
1. Zita Žemaitytė. Senoji Žemaitijos liaudies skulptūra ir jos meistrai // Dailėtyra. V.: „Vaga“, 1981. P. 224-255
2. Juozas Mickevičius. Kretingos rajono mažoji liaudies architektūra ir skulptūra. 1965-1972. Nr. 58 - PAT dokumentacijos centras

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine