Liaudies menininkai

 

 
A N T A N A S   V A Š K Y S 

Parengta pagal A. Širmulio „Lietuvių liaudies memorialiniai paminklai".
Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999 m.

Antano Vaškio kūrinių virtuali paroda

Gimė 1964 m. Didvyčių kaime, Plungės rajone. Lankė Didvyčių pradžios mokyklą, vėliau mokėsi Plungės III-ojoje ir IV-ojoje mokyklose. Medžio drožyba susidomėjo dar vaikystėje. Nuo 1982 m.medžio apdirbimą studijavo Telšių taikomosios dailės technikume. Po metų toje pačioje mokykloje ėmė studijuoti meninį akmens apdirbimą. 
Užbaigęs studijas, dirbo „Minijos“ meno dirbinių įmonės etalonų kūrėju. 
Kūryba: skulptūra, memorialiniai paminklai. Žymiausi jo darbai: „Sopulingoji motina“ (Plungės bažnyčios šventorius), paminklai tremtiniams Alsėdžiuose ir Rietave, paminklas S. Riaubai Godeliuose, „Žemyna“ Žlibinuose ir kt. 
Nuo 1991 m. dirba Žemaitijos nacionalinio parko dailide, gyvena vienkiemyje Plokšinės kaime.
Darbai eksponuoti Plungėje, Kretingoje, Klaipėdoje, Vilniuje, Kuboje, buvusioje Čekoslovakijoje, Latvijoje, Estijoje surengtose parodose.
Autoriaus skulptūrų yra įsigijęs Žemaičių dailės muziejus, Žemaitijos nacionalinis parkas, nemažai jų saugoma privačiose kolekcijose.  

Alfredo Širmulio nuotraukoje A. Vaškio sukurtas antkapinis kryžius. 1994 m. Granitas.

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine