Liaudies menininkai

 

ANDRIUS MARTINAITIS

Martinaitis Andrius - medžio drožėjas. Gimė 1921 12 06 Batakių valsčiuje, Užšešuvio kaime (Tauragės rajonas). Mirė 1995 03 01 Tauragėje. Mokėsi Batakių ir Skaudvilės vidurinėse bei Kauno meno mokyklose. Nuo 1959 m. dirbo Tauragės buitiniame gyventojų aptarnavimo kombinate. Daug jo dirbinių iš molio, gipso, granito, cemento. Nuo 1969 m. pradėjo drožti iš medžio, dalyvavo įvairiuose respublikinėse ir rajoninėse liaudies meistrų parodose. Drožė rūpintojėlius, skulptūras, kryžius, koplytstulpius. Charakteringiausias A. Martinaičio kūrybos bruožas - šviesus, giedras pasaulio pajautimas, geraširdiškas liaudies humoras. Jis drauge su kitais tautodailininkais kūrė stogastulpių ansamblį Ablingoje, Tauragėje - Jūros krantinės stogastulpių ansamblį.

Literatūra:

  • Netekome Andriaus Martinaičio: nekrologas // Tauragiškių balsas. - 1995, kovo 7.

Tekstą parengė Tauragės savivaldybės viešosios bibliotekos 
vyr. bibliografė Laima Pikčiūnienė 

 

 

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine