Liaudies menininkai

 

ANICETAS PUŠKORIUS
 
Žemaičių medžio drožėjas, pasakorius, dainininkas, kraštotyrininkas. Gimė 1911 m. lapkričio 23 d. Kretingos rajono Skaudalių kaime. Tėvai dirbo žemės ūkyje, pagal išgales leido vaikus į mokslą. A. Puškorius Skaudaliuose baigė 3 pradinės mokyklos klases (1924 m.). Drožinėti iš medžio pradėjo dar vaikystėje. Mokėsi iš pripažintų liaudies meistrų, domėjosi profesionalių skulptorių kūryba. Iš pradžių kurdavo dažniausiai pasižiūrėdamas į piešinius. Anksti pradėjo dalyvauti parodose (1928 m.). Prieš Antrąjį pasaulinį karą trejus metus dirbo „Marginių“ bendrovėje. Vėliau dažniausiai kurdavo nedideles mažosios plastikos ralistines skulptūrėles, taip pat ir grupines, kuriose vaizduodavo įvairių profesijų, pomėgių žmones, dirbančius ir besilinksminančius. Kaip medžio drožėjas didžiausią pripažinimą pelnė savo darbais, kuriuos sukūrė būdamas 50-60 metų. Dalyvavo kuriant Ablingos skulptūrų kompleksą, keletą stogastulpių sukūrė Žemaitijai.
A. Puškorius labai aktyviai įsijungė į Lietuvos Atgimimą. Tuo metu jo kūryboje atsirado ir naujų temų, sukurta nemažai šventųjų skulptūrėlių.
Mirė Anicetas Puškorius 1994 m. gruodžio 19 d.

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine