Liaudies menininkai

 

 

VIRTUALI MEISTRO BIELIAUSKO DARBŲ PARODA

Nuotraukos ir informacija apie skulptūras iš leidinio 
„Lietuvių liaudies menas“. Vilnius, 1963

 

Meistras Bieliauskas iš Šeduvos „Besimeldžianti“. Šakyna, Šiaulių aps.
Saugoma Šiaulių „Aušros“ muziejuje
„Šv. Petras“. Vietovė nenurodyta. Skulptūra 
saugoma Nacionaliniame M. K. Čiurlionio 
dailės muziejuje
„Šv. Jurgis“. Meškuičiai, Šiaulių aps.
Saugoma Šiaulių „Aušros“ muziejuje
„Pieta“. Šakyna, Šiaulių aps.
Saugoma Šiaulių „Aušros“ muziejuje
„Šv. Vincentas“. Padubysio km. Raseinių 
rajonas.
Saugoma Šiaulių „Aušros“ muziejuje
„Šv. Rokas“. Varnių apyl., Telšių aps. Saugoma
Nacionaliniame  M. K. Čiurlionio dailės muziejuje
„Šv. Veronika“. Ivoškių km., Šiaulių aps.
Saugoma Šiaulių „Aušros“ muziejuje
   

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine