Liaudies menininkai

 

DAPKUS JUOZAS

Dapkus Juozas - XX a. pradžios liaudies meistras, gyvenęs Vizbarų kaime (Tauragės rajonas). Prieš Antrąjį pasaulinį karą tarnavo pas ūkininkus, 1945-1955 metais drožė skulptūras. Jo darbai paplitę kaimyninių Didkiemio, Degučių, Žvingių kaimuose.

Literatūra:

  • Mažrimas E. Liaudies mažoji architektūra // Leniniečių balsas. - 1984, rugsėjis.

Tekstą parengė Tauragės savivaldybės viešosios bibliotekos 
vyr. bibliografė Laima Pikčiūnienė 

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine