Liaudies menininkai

 

 

VIRTUALI PARODA „DRUSKININKŲ MIESTO LIAUDIES MEISTRŲ 
KŪRYBA: GINTAUTAS AKSTINAS,  ANTANAS ČESNULIS, 
TAURAS ČESNULEVIČIUS, PRANAS LABUTIS“

 

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine