Liaudies menininkai

 

DIEVDIRBYS IGNAS AUDIEJUS

Dievdirbys Ignas (Ignacas) Audiejus gimė 1880 metais, gyveno Kretingos apskrities Skuodo valsčiaus Būdvietės kaime (dabar Skuodo r.). Drožinėti pradėjo vaikystėje, piemenaudamas. Užaugęs vertėsi  meistryste: drožė statulas, darė altorius, koplytėles. Buvo universalus meistras. Keliaudavo iš vienos vietos į kitą, nuo vieno užsakovo pas kitą, užsakymus atlikdavęs „ant užsakytojo duonos“. 
Jo darbo statulų buvo gausu Skuodo apylinkėse. Žmonės sakydavo, jog drožia lengvai ir greitai – „dievuką nudrožti užtekdavo pažiūrėti į žmogų“. 
Dirbo pagal užsakymus ir pardavimui. Savo darbus pats pardavinėjo, dažniausiai per atlaidus. Jam neblogai sekėsi, nes žmonėms patiko I. Audiejaus drožtos statulėlės.
Kiek ilgai gyveno I. Audiejus, nežinia. J. Petrulis savo ekspedicijų užrašuose ir dienoraščiuose pažymi, jog meistras 1948 metų gegužės 25 dieną buvo ištremtas iš Lietuvos.

Parengta pagal S. Urbonienės straipsnį „Dievdirbiai: Žemaitija“ 
(Liaudies kultūra, 2001, nr. 1, p. 43-44.)

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine