Liaudies menininkai

 

 
IGNAS MISEVIČIUS

Igno Misevičiaus kūrybos virtuali paroda

 I. Misevičius. Memorialinis koplytstulpis. 1863 m. Granitas, geležis. Raseinių rajono Nemakščių bažnyčios šventorius
Apie šį XIX a. skulptorių žinių yra išlikę labai nedaug ir jo kūrinių žinoma vos keletas.
Gimė Ignas Misevičius 1836 m. Žemaitijoje, Antinkų kaime. Tų pačių metų vasario 3 d. jis buvo pakrikštytas Stulgių parapijos bažnyčioje. Igno Misevičiaus tėvai buvo bežemiai valstiečiai, todėl gyvenimas šią šeimą blaškė kaip ir daugelį panašių į ją – dar mažas būdamas Ignas turėjo palikti ir savo gimtąjį kaimą.
Yra žinoma, kad I. Misevičius buvo kalvis, kūrė paminklus iš akmens. Jo darbų yra identifikuota Raseinių rajono buvusios Nemakščių bažnyčios šventoriuje bei Kelmės rajono Stulgių kapinėse. Tai daugiausiai koplytstulpiai, padaryti iš vientiso akmens ir papuošti ažiūriniais kryžiais.
Ignas Misevičius tęsė liaudies meno tradicijas. Jo darbai labai artimi XIX a. mediniams koplytstulpiams. Kadangi jo kūrinių identifikuota nedaug, sudėtinga vertinti ir visą jo kūrybą.
Tiksli mirties data nežinoma. Spėjama, kad tai galėjo būti XIX a. pabaiga.
 
Literatūra ir šaltiniai:
1. Širmulis A. Lietuvių liaudies memorialiniai paminklai. - Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999. P. 54-63.
2. Lietuvos TSR kultūros paminklų sąrašas. - V., 1973. P. 506.
 
Alfredo Širmulio nuotraukoje I. Misevičiaus sukurtas memorialinis koplytstulpis. 1863 m. Granitas, geležis. Koplytstulpis stovi Raseinių rajono Nemakščių bažnyčios šventoriuje.
 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine