Liaudies menininkai

 

JONAS IVANAUSKAS

Jonas Ivanauskas (gimė 1899 m. Jekaterinoslavlyje, mirė 1981 m. Kaboriškių k.). Jekaterinoslavlyje baigė keturias klases, 1920-1923 m. tarnavo Lietuvos kariuomenėje, tarpukariu vasaromis uždarbiavo „zimagoru“ tiesiant Žemaičių plentą, dirbo melioracijos darbus prie Siesikų. Atėjus sovietams, buvo nuteistas, paskui ištremtas į Sibirą, 1948-1957 m. gyveno Krasnojarsko krašte, Nižnij Ingažkij rajone, Pešotinskij gyvenvietėje. Ivanauskai sekė Antano Deveikio kūrinių pavyzdžiu, kūrė puošnius, ornamentuotus kryžius, kurių kryžmoje įkomponuodavo koplytėlę su šventųjų skulptūromis. Dažniausiai Jonas Ivanauskas dirbdavo kryžių, jo ornamentiką, o jo  tėvas, Adolfas Ivanauskas - skulptūras. Jos pasižymi naivumu, supaprastintomis figūrų formomis, deformuotomis proporcijomis, iškilmingomis, didingomis pozomis. 

Nuotraukoje Jonas Ivanauskas
Nuotrauka ir tekstas parengti pagal katalogą „Senoji liaudies skulptūra Utenos kraštotyros muziejuje“. Utena, 2002

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine