Liaudies menininkai

 

JULIJONAS DAUNYS 
 
Julijonas Daunys gyveno ir kūrė XIX-XX amžių sandūroje. Apie jį yra  išlikę labai mažai žinių. Meistras gimė Saldutiškyje apie 1847 metus, mirė 1919 metais. Jis palaidotas Švenčionėlių priemiesčio Kachanaukos kapinėse.
Apie 1890-1900 metus persikėlė į Švenčionėlius, kur jau buvo vadinamas Davniu.
Liaudies menininkas niekur nebuvo mokęsis, bet skaitė gerai, griežė smuiku, turėjo gerą balsą. 
Liaudies meistro gyvenimas susiklostė tragiškai: jis susirgo šiltine ir apako, po to dar išgyveno 15 metų. Net ir apakęs jis toliau drožė kryžius, skulptūrėles, smulkius buities daiktus.
Julijonas Daunys buvo labai gabus meistras. Jis taip pat statė ir namus, išpuošdavo juos drožiniais. Apie Julijono Daunio darbščias rankas ir menišką sielą liudija iki šių dienų išlikusios keturios jo drožtos skulptūros. Jos padarytos iš medžio ir drobės, sumirkytos klijuose, glaistytos kreidinga mase. Skulptūrėlių veidai spinduliuoja kančia ir nepaprasta ramybės pusiausvyra.
 
Literatūra:
1. Česlovas Kudaba. Liaudies skulptorius Julijonas Daunys // Kultūros Barai. 1973. Nr.4.P. 49

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine