Liaudies menininkai

 

 
Juozapas jakštas
 
Gimė 1940 metais Jukiškės kaime Švenčionių rajone. Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys. Gyvena Jukiškės kaime, Švenčionėlių seniūnijoje, Švenčionių rajone.
Kuria tautinį-bažnytinį meną. Jį domina įvairios technikos: drožyba, piešimas, monumentalioji medžio skulptūra, smulkioji metalo kalyba, bareljefai, plokštės, kryžiai, iliustratyviniai skulptūriniai ansambliai, suvenyrai ir kt.
Daug dailiniko darbų yra išlikusių Švenčionių ir Ignalinos rajonuose, Zarasuose, Utenoje, Anykščiuose, Panevėžyje, Šiaulių kryžių kalne, Neringoje, Vilkaviškyje, Prienuose, Kauno, Varėnos raj., Valkininkuose, Šalčininkuose, Trakuose, Lentvaryje, Vilniuje, Molėtuose, Ukmergėje ir kt. Nemažai jų sukaupta ir užsienyje - Gruzijoje, Novosibirske (vokiečių belaisvės altorėlis), USA (Bostono Universitete, Elizabet valstijoje), Maskvoje (Batalinas).
 
 
Tekstą parengė Švenčionių rajono savivaldybės
viešosios bibliotekos vyr. bibliografė Aldona Mikštienė
 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine