Liaudies menininkai

 

J U L I U S   K O P K A

Parengta pagal Kosto Poškaus straipsnį „Medinė liaudies skulptūra Alytaus kraštotyros muziejuje", isšspausdintą žurnale „Liaudies kultūra". 2000. Nr.3

Dievdirbys Julius Kopka kūrė Alytaus apylinkėse. Informacijos apie jį išliko nedaug. Alytaus muziejaus senosios liaudies skulptūros rinkinio eksponatų knygoje nurodytos kai kurių jo darbų sukūrimo datos: „Nežinomas šventasis” išdrožtas 1890, „Šv. Jonas Nepomukas” – 1899 metais.

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine