Liaudies menininkai

 

J U O Z A S   L I A U D A N S K I S

Juozo Liaudanskio kūrinių virtuali paroda

 
J. Liaudanskis. L. Sebastiono antkapinis paminklas. 1957 m. Granitas. Kelmės kapinėsJuozas Liaudanskis gimė 1904 m. sausio 27 d. Kelmės rajono, Junkiškės kaime. Jo tėvai buvo bežemiai valstiečiai. Dėl šeimos sunkios materialinės padėties Juozas Liaudanskis net negalėjo lankyti pradinės mokyklos. Akmenį tašyti išmokė tėvas ir senelis – jie darydavo antkapinius paminklus.
Juozas Liaudanskis, sukūręs šeimą, apsigyveno Kelmėje. Čia jis praėjo verstis antkapinių paminklų gamyba. Buvo labai kūrybingas ir meniškos sielos žmogus.   1932 m. jis pradėjo daryti akmenines skulptūras, skirtas antkapiniams paminklams. Jo kūriniai puošia Kelmės, Kurtuvėnų, Liolių, Stulgių, Laukuvos apylinkes,  Vilniaus ir Marijampolės kapines.
Juozo Liaudanskio sukurti antkapiniai paminklai labai įvairūs. Dalis jų net nepanašūs vieni į kitus. Šio menininko paminklams būdinga simetrija ir atskirų paminklo dalių pusiausvyra, skulptūrinis dekoras, jie sumontuoti iš kelių atskirų dalių. Paminklus puošia skulptūros. Dauguma jų religinio pobūdžio, išlaikiusios liaudiškąją medinių skulptūrų tradiciją. Didelis dėmesys skiriamas detaliam galvos modeliavimui, kuris būdingas medinėms liaudies skulptūroms. Ankstyvesnės Juozo Liaudanskio skulptūros dažytos aliejiniais, bronziniais dažais.
Juozo Liaudanskio antkapiniuose paminkluose dominuoja tradicinės angelų, Kristaus ir Marijos skulptūros. Paminklai pasižymi užbaigtumu, vientisumu, puikia kompozicija.
1965 metais liaudies menininką J.Liaudanskį „atradus" Valstybinio dailės instituto studentams, jam atsiveria galimybės kurti pasaulietine tematika. Sukurta skulptūrų taikos, darbo, socialinės, rasinės  neteisybės, karo pasmerkimo temomis. Pradedant 1966 m. J. Liaudanskio darbai eksponuojami beveik visose respublikinėse, taip pat sąjunginėse liaudies meno parodose. Geriausi jo darbai eksponuoti ir už SSRS ribų ) Čekoslovakijoje, Lenkijoje, VDR, Vengrijoje. 
Skulptorius mirė 1989 m.
 
Literatūra ir šaltiniai:
1. Dabulevičienė P. Lietuvių liaudies menas: Bibliografinė rodyklė (1940-1972). – V.,1972. P. 93.
2. Канцедикас А. С. Литовская народная скулълтура. – M., C. 130-132.
3. Širmulis A. Lietuvių liaudies memorialiniai paminklai. – Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999. P. 54-63.

Alfredo Širmulio nuotraukoje J. Liaudanskio suksurtas L.Sebastiono antkapinis paminklas. 1957 m. Granitas. Kelmės kapinės.

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine