Liaudies menininkai

 

JUOZAS PONELIS
 
Medžio drožėjas Juozas Ponelis (g. 1933 m. ) gyvena ir kuria Telšių rajone. Jis drožia tiek taikomojo meno dirbinius, tiek skulptūras. Labiausiai mėgsta daryti muzikos instrumentus, ypač smuikus. Ėmėsi šio darbo ne ką apie tokį amatą žinodamas, anot jo paties, „tiesiog buvo labai įdomu išbandyti save“. Profesionalūs muzikantai gerai vertina J. Ponelio gamybos smuikus.
J. Ponelis, kurdamas šventųjų skulptūrėlės, tęsia senąsias šio krašto dievdirbių tradicijas.

Literatūra: 

1. Elvyra Spudytė. Medžio drožybos tradicijų tąsa telšiškių medžio drožėjų darbuose // Žemaitija (Samogitia): http://samogitia.mch.mii.lt/TAUTOSAKA/drozyba.lt.htm

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine