Liaudies menininkai

 

 
JONAS SEMAŠKO
 
Gimė 1928 metais Baltarusijoje, Dubovkos kaime, ūkininko šeimoje. Po karo atsidūrė Donbase, kur dirbo anglies kasyklose. Donbase raudonu diplomu baigęs amatų mokyklą, J. Semaško galėjo pats rinktis darbovietę, tad sugrįžo į gimtinę. Tarnavo sovietų kariuomenėje Čiukotkoje, po to Amūro srityje. Atitarnavęs armijoje, gyveno ir dirbo Karelijoje. Susitaupęs pinigų, sugrįžo ir 1956 m. nusipirko sodybą Švenčionių rajone, netoli Karkažiškės kaimo. Ten ir dabar gyvena.
Pirmąjį kryžių J. Semaško sukūrė dar būdamas 18 metų amžiaus – 1949 m. Pastatė jį gimtajame kaime Baltarusijoje. Jo aukštis - 12 m. J. Semaško padarytas kryžius pirmą kartą Lietuvoje pastatytas Kločiūnų kaime, kitas – Pabradėje. Šis kryžius ten stovi ir dabar. Dabar rajono kaimuose stovi jau apie 15 J. Semaško padirbtų kryžių.
 
 
Tekstą parengė Švenčionių rajono savivaldybės
viešosios bibliotekos vyr. bibliografė Aldona Mikštienė
 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine