Liaudies menininkai

 

JUOZAPAS STANKUS (sūnus)

Juozapas Stankus (sūnus) gimė 1902 metais Upynos parapijos Pazimkalnio kaime. Jo tėvas buvo garsus šio krašto dievdirbis Juozapas Stankus. Sūnus amato mokėsi iš tėvo. Dar paauglystėje Juozapas Stankus darydavo iš medžio rėmus paveikslams, veidrodžiams, kitokius smulkius daiktus ir taip užsidirbdavo pinigų pragyvenimui. Būdamas 13 metų jis pirmą kartą išdrožė „Smūtkelį“ (Rūpintojėlį). Už šį savo dirbinį jį griežtai nubaudė tėvas, nes Jėzų sūnus buvo išdrožęs visai nuogą. Būdamas 18 metų sukūrė Dievo mūką Upynos bažnyčiai.
Talentingas menininkas buvo plačiai žinomas ir nuolat gaudavo užsakymų sukurti įvairių siužetų šventųjų skulptūrėlių, padaryti koplytėlių.
 
Literatūra:
1. M. Čilvinaitė. Iš mūsų dievdirbių gyvenimo // Gimtasis Kraštas, 1938. Nr. 4. P. 3.

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine