Liaudies menininkai

 

JUOZAPAS STANKUS (tėvas)

Juozapas Stankus gimė Upynos kaime (Tauragės apskritis) 1840, o mirė 1921 metais. Anksti mirus tėvams, gyveno pas tėvo brolį stalių Motiejų Stankų. Negavęs iš dėdės jam priklausiusios žemės, Juozapas Stankus, kaip bežemis, per liustraciją gavo sklypą Gurdirvių kaime. Dirbant mažame žemės sklypelyje  pragyventi buvo sunku. Išmoko staliaus amato. Jis statė namus, daržines ir kitus trobesius, dirbo kryžius, koplytėles, skrynias, spintas, komodas, kėdes, kibirus, suolus, karstus, drožė šventųjų skulptūrėles. Yra išlikusių žinių, kad senojoje Upynos bažnyčioje stovėjo jo drožtos šventųjų skulptūrėlės.

Literatūra:
1. M. Čilvinaitė. Iš mūsų dievdirbių gyvenimo // Gimtasis Kraštas, 1938. Nr. 4. P. 3

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine