Liaudies menininkai

 

VYTAUTAS JAUGĖLA
 
Gimė 1938 m. spalio 18 d. Raseinių rajono Paupio kaime. Septynias klases baigė Laukuvos vidurinėje mokykloje. Vėliau mokėsi Rietavo žemės ūkio technikume, Dotnuvos respublikinėje žemės ūkio mokykloje. Dirbo Žadvainių, Gegrėnų, Dovainių, Ginteliškės kolūkuose pirmininko pavaduotoju, pirmininku.
1990-1995 metais buvo Platelių apylinkės viršaitis. Dabar - Gintališkės kultūros namų direktorius.
V. Jaugėla - daugelio kultūrinių renginių organizatorius, fotografas, kino mėgėjas, medžio drožėjas, tapytojas, senienų rinkėjas.
Meistras yra sukūręs nemažai šventųjų skulptūrėlių. Ypač mėgstami „Šv. Jurgio“, „Rūpintojėlio“ siužetai. Jo padarytos skulptūrėlės puošia Žemaičių Kalvarijoje prie senelių namų stovintį koplytstulpį, keletą kitų koplytėlių ir stogastulpių Žemaitijoje.
V. Jaugėlos kūrinių yra įsigijęs Žemaitijos nacionalinis parkas, jų nemažai privačiose kolekcijose.
 
Autorinės V. Jaugėlos kūrybos parodos:
Plateliuose - 1996 m.;
Daugėduose - 1997 m.;
Plungėje - 1997 m.;
Žemaičių kalvarijoje - 1998 m.
 
 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine