Liaudies menininkai

 

JUSTINAS JONUŠAS

Gimė 1926 m. Godelių kaime, Plungės apylinkėje, kur gyvena iki šiol. Baigė pradžios mokyklos 4 skyrius. Dirbo eiguliu, vėliau - įvairius darbus Šateikių tarybiniame ūkyje. Pirmieji meniniai sugebėjimai atsiskleidė lankant mokykloje. Drožinėti pradėjo užsiiminėti apie 1950 - uosius metus, o tapyti - nuo 1974 m. Mėgsta tapyti portretus, drožinėja Užgavėnių kaukes, šventuosius koplyčioms, dideles monumentalias medines skulptūras. Žinoma žemaičių krašto drožėja yra ir jo žmona Regina Jonušienė. Jų sodyboje kurį laiką yra gyvenęs garsus Plungės krašto liaudies meistras Stanislovas Riauba. Nemažai jo, taip pat ir Jonušų darbų eksponuojama Jonušų sodyboje veikiančiame privačiame muziejuje.

Tekstą parengė Žemaitijos nacionalinio parko direkcija

 

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine