Liaudies menininkai

 

KAJETONAS ALEKNA

Kajetonas Alekna gimė 1898 m. Ripaičių kaime, Saldutiškio sen., Utenos r., mirė po 1967 m. ten pat. Mažažemio valstiečio sūnus, skaitęs tik iš maldaknygės, temokėjęs pasirašyti. I pasaulinio karo metais išvyko į Rusiją, vežė geležinkelių pylimams žemes netoli Uralsko, vėliau Kubanės srityje, taisė geležinkelį prie Rostovo. Grįžtantis į Lietuvą Ukrainoje buvo sulaikytas ir uždarytas karantinan. I pasauliniam karui baigiantis, sugrįžo tėviškėn, tarpukariu vasaromis dirbo prie geležinkelio ruožo Telšiai-Kretinga tiesimo, kasė ir tiesino upes prie Biržų ir Kuršėnų. Kryždirbys užsiėmė ir staliaus amatu, dirbo vežėčias, vežimaičius(„lineikas“), roges, antlangius, baldus. Kunigo Breivos užsakymu dirbo Kirdeikiams ornamentuotus kryžius, tačiau skulptūrėlių nedrožė. Jo darbo kryžiai:
Ripaičių k. (Saldutiškio sen., Utenos r.); Kirdeikių k. (Saldutiškio sen., Utenos r.) prie bažnyčios, pastatytas bažnyčios pamatų šventinimo proga; Kirdeikių k. (Saldutiškio sen., Utenos r.) kryžkelėje, pastatytas 1927 m., kopija sukurta 1988 m.; Kirdeikių k. (Saldutiškio sen., Utenos r.) prie parapijos salės (vėliau perkeltas į Kirdeikių bažnyčios šventorių).

Nuotraukoje Kajetonas Alekna, fotografavo B. Juodzevičius.
Nuotrauka  ir tekstas iš katalogo  „Senoji liaudies skulptūra Utenos kraštotyros muziejuje“. Utena, 2002

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine