Liaudies menininkai

 

K A Z Y S   B I M B A

Parengta pagal Alfredo Širmulio knygą „Lietuvių liaudies memorialiniai paminklai". Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999 m. 

K. Bimba. Strolių antkapinis paminklas.  1982 m. Granitas. Kelmės raj., Tytuvėnų kapinės. Nuotrauka Alfredo ŠirmulioKazys Bimba gimė 1951 m. Šiaulių rajono Mykolaičių kaime. Baigė Kairių vidurinę mokyklą. Gyvena Šiauliuose. Dirbo buitinio gyventojų aptarnavimo kombinato antkapinių paminklų dirbtuvėse. Čia įgijo ir akmens apdirbimo techninių įgūdžių. 
K. Bimbos skulptūros nedidelės, jų aukštis apie 50 cm, ryškiai apibendrintų, švelnių plastinių formų. Jo kūryboje pagrindinę vietą užima žmogus, jo jausmai. Emocionalumu išsiskiria šie darbai: „Mykoliukas", „Dūdorius",  „Vaivorykštė".

Alfredo Širmulio nuotraukoje – K. Bimbos sukurtas Strolių antkapinis paminklas Kelmės rajono Tytuvėnų kapinėse. 1982 m., granitas  

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine