Liaudies menininkai

 

ADELĖ KATELIENĖ

Virtuali Adelės Katelienės darbų paroda

Adelė Katelienė gimė 1913 m. Kupiškio rajono Šimonių parapijoje Juodžiūnių kaime. Savo ankstyvoje jaunystėje ji buvo puiki siuvėja, 1937 m. ištekėjo. Besibaigiant karui Adelės Katelienės vyras pabėgo į Kanadą, o ji liko tėvynėje. Lietuvoje ji buvo persekiojama ir net kankinama, teko slapstytis iki pat Stalino mirties, tik vėliau galėjo lengviau atsikvėpti.
Pasibaigus persekiojimams Adelė Katelienė dirbo kolūkyje ir pasižymėjo kaip ypatingai gražiai sutvarkytos sodybos šeimininkė. Menininkė piešė, mokė vaikus, darė meninius apipavidalinimus kolūkiui.
1969 m. Adelė Katelienė išvažiavo į Torontą, pas savo vyrą, kurio nematė 25 metus. Kanadoje ji praleido 22 metus. Ten gyvendama turėjo galimybę atskleisti savo meninius talentus ir ėmėsi skulptūros. Vaikštinėdama po parkus rinko medžio gabalus, paskui su paprastu kalteliu juos apdirbdavo. Taip gimė apie 400 Adelės Katelienės darbų įvairiausiomis temomis, nors dominuoja bibliniai, tėvynės ilgesio, literatūrinių personažų ir mitiniai motyvai.
Į Lietuvą menininkė grįžo po vyro mirties – 1992 m., ir jau septynerius metus gyvena Panevėžyje.
Adelei Katelienei teko dalyvauti tarptautinėje profesionalų parodoje Toronte. Savo darbų parodas ji yra surengusi ir Vilniuje, Kupiškyje, Panevėžyje. Adelės Katelienės darbų turi Kupiškio ir Panevėžio kraštotyros muziejai, Šimonių bažnyčia, pavieniai asmenys. Menininkai profesionalai pripažįsta jos meistriškumą, išraiškos originalumą, pasirinktų temų brandą.

 Žilvinas Bieliauskas

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine