Liaudies menininkai

 

 

LAURYNAS MASILIAUSKAS
(1884-1956)
 
Gimė Telšių raj. Alsėdžių miestelyje vargingoje šeimoje. Senelio brolis kunigas padėjo jam siekti mokslo: įtaisė į bažnytines dirbtuves, kur dirbdamas mokėsi 5 metus. Vėliau jam teko kiek pasimokyti piešimo ir braižybos Vilniuje. 1911 m. atsikėlė gyventi į Rokiškį. L. Masiliauskas bažnyčiose dirbo įvairius darbus: skulptoriaus-staliaus, medžio auksintojo, dažytojo ir kt. Pirmojo pasaulinio karo metais (1915-1918) gyveno ir dirbo Rusijoje. Grįžęs į Lietuvą, dirbo Palėvenėje, Kalnaberžėje. Nuo 1930 m. grįžo į Rokiškį, kur ir toliau dažniausiai kūrė bažnyčių interjerą.
Jo darbų yra: Utenos bažnyčioje (suolai, klausyklos, krikštykla, Jėzaus širdies altorius ir kt.), Kamajų (Rokiškio r.) bažnyčioje (klausyklos), Čedasų (Rokiškio r.) bažnyčioje (baldakimas, vyskupo sostas, skulptūra “Kristaus prisikėlimas”, procesijų altorėlis, klausyklos ir kt. įvairūs baldai), Rokiškio krašto muziejuje (skulptūra šv. Jonas Krikštytojas).
Rokiškio krašto muziejaus inf. 
Parengė muziejaus Dailės skyriaus vedėja Marijona Mieliauskienė

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine