Liaudies menininkai

 

LIONGINAS ŠEPKA
 
Lionginas Šepka gimė 1907 m. rugsėjo 15 d. Šiaudynės kaime (Rokiškio raj.).
Drožinėti L. Šepka pradėjo 1950 m., mirus broliui Petrui, kurio namuose tuo laiku gyveno. 
Pradėjęs drožti broliui paminklą, peiliuko iš rankų jau nepaleido. Greitai išryškėjo ir originali šio menininko kūrybos kryptis. Per 10 metų L. Šepka sukūrė tris paminklus broliui ir vieną tėvams. Dviejuose paminkluose, skirtuose broliui ir tėvams, sukurta visu ūgiu ant aukštesnio ar žemesnio pjedestalo stovinčios Marijos figūra.
Pats sudėtingiausias - didysis paminklas, pradėtas kurti 1955 metais. Tai savo sudėtinga struktūra, originaliomis plastinėmis formomis, iš daugybės įvairių komponentų susidedantis ir tuo stebinantis kūrinys. Centrinė jo ašis - kryžius - apipintas egzotiškų gėlių girliandomis, vainikais, spinduliais, nuogomis figūrėlėmis, jį supa stilizuoti žydinčių alyvų krūmai, eglės, pritupdytos išraiškingų paukščių figūrėlių, įvairios formos grandinės, kvadratinėse lentose įrėžti į ornamentus pereinantys tekstai, karūnuotos širdys. Viskas čia alsuoja gyvenimu. Prieš 30 metų L. Šepka sukūrė apie 1 500 įvairaus dydžio darbų - vieni bareljefai telpa delne, kiti yra kelių metrų aukščio, ypač didelės erdvinės kompozicijos.
Rokiškio krašto muziejaus lankytojai turi galimybę susipažinti su visa L. Šepkos kūryba, pradedant nuo pirmojo jo darbo ir baigiant paskutiniuoju neužbaigtu jo drožiniu. 
L. Šepka mirė 1985 m. lapkričio 4 d. Palaidotas gimtinėje, Lebedžių kapinėse.
Šepkos drožinių ekspozicija Rokiškio krašto muziejuje atidaryta 1971 m., žymiai išplėsta ir atnaujinta  1992 m. Ekspozicijos plotas nuo 85 m² išaugo iki 253 m².
Rokiškio rajono savivaldybė ir Rokiškio krašto muziejus, siekdami įamžinti L.Šepkos atminimą, nuo 1994 m. kasmet organizuoja respublikines medžio drožėjų darbų parodas - konkursus L.Šepkos premijai laimėti. Kiekvienais metais parodoje dalyvauja daugiau negu 30 medžio drožėjų iš visos Lietuvos. Komisija išrenka geriausią kūrinių autorių, kuriam įteikiama Rokiškio raj. savivaldybės premija (20 MGL). Įvairios organizacijos, verslininkai ir privatūs asmenys yra įsteigę prizus. Šios parodos laureatais yra tapę: 
  • 1994 m. - Vanda Briedienė (Biržai) ir Robertas Matulionis (Vilnius);
  • 1995 m. - Ipolitas Užkurnys (Vilnius);
  • 1996 m. - Antanas Jusevičius (Kaunas);
  • 1997 m. - Antanas Šergalis (Šakių raj.);
  • 1998 m. - Arvydas Petrulis (Panevėžys);
  • 1999 m. - Venecijus Jočys (Rokiškio raj.) ir Zenonas Skinkys (Vilkaviškio raj.);
  • 2000 m. - Saulius Lampickas (Alytus);
  • 2001 m. - Adolfas Teresius (Kauno raj.);
  • 2002 m .- Pranas Dužinskas (Telšių raj.).
2007 m. Lietuva minės L.Šepkos 100-ąsias gimimo metines metines. Šiai sukakčiai muziejus ruošiasi iš anksto. Nuo 2001 m. pradėtas įgyvendinti ilgalaikis projektas, kurį remia LR kultūros ministerija, Rokiškio rajono savivaldybė, kelios kitos organizacijos. Muziejus planuoja per 7 metus Rokiškio miesto parke sukurti medžio skulptūrų ansamblį. Jau dvi vasaras garsiausi Lietuvos medžio drožėjai Rokiškio krašto muziejuje improvizavo L.Šepkos gyvenimo ir kūrybos temomis. Vieno drožėjo nuomone, L. Šepkos kūryba yra neišsenkantis idėjų šaltinis, kuris meistrams sukelia daug originalių sumanymų. Per dvi vasaras sukurta 15 skulptūrų. Jos pastatytos parke. Po kelerių metų Rokiškis turės ne tik vienintelę Lietuvoje L. Šepkos drožinių ekspoziciją, bet ir skulptūrų parką, kuriame bus galima pamatyti, kaip  šiuolaikiniai medžio drožėjai supranta vieno iš garsiausių XX a. dievdirbio kūrybą ir idėjas.

Rokiškio krašto muziejaus informacija (tekstas parengtas pagal informaciją, 
skelbiamą elektroniniame leidinyje „Lietuvos muziejai“ http://www.muziejai.lt )

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine