Liaudies menininkai

 

 

MICHAL JANKOVSKI

Michal Jankovski – tautodailininkas. Gyvena ir kuria Vilniuje. Labiausiai mėgsta drožti iš medžio: Lietuvoje  labiausiai pa[plitusių šventųjų skulptūrėles, altorėlius, suvenyrus, dekoratyvinius buities reikmenis.
Svetainės kūrėjai M. Jankovskį sutiko 2002 m. rugsėjo mėnesį Vilniuje vykusioje Pranciškaus mugėje, kur jis eksponavo ir pardavinėjo savo medžio drožinius.Čia jį šalia savo darbų ir nufotografavome.

Danutės Mukienės nuotraukose – Michalas Jankovskis ir jo  medžio drožiniai, su kuriais turėjo galimybę  susipažinti  Vilniuje 2002 m. vykusios Pranciškaus mugės svečiai

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine