Liaudies menininkai

 

P R A N A S   K A R B A U S K A S 

Prano Karbausko kūrybos pavyzdžiai

P. Karbauskas. Antkapinė koplytėlė. 1903 m. Granitas, geležis, stiklas. Šilalės kapinės

Parengta pagal Alfredo Širmulio knygą „Lietuvių liaudies memorialiniai paminklai." Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999 m.

 

Pranas Karbauskas, Juozapo sūnus, gimė 1888 m. spalio 30 d. dabartinio Šilalės rajono Lapkalnių kaime. Jo tėvas buvo mažažemis valstietis. P. Karbauskas mokyklos nelankė, bet mokėjo rašyti ir skaityti. Vėliau pradėjo dirbti akmenskaldžiu. Techninių įgūdžių įgijo Šilalės bažnyčios statyboje (pastatyta 1903 m.).
Antkapinių P. Karbausko darbo paminklų išliko Šilalės, Šilutės rajono Pajūriškių, Kvėdarnos kapinėse. 
Jo darbai – tipiški XX a. pradžios memorialinių paminklų pavyzdžiai. Meistras buvo sukūręs ir savitą  antkapinio kryžiaus variantą. 
Mirė P. Karbauskas 1944 m. Palaidotas Šilalės kapinėse.

Alfredo Širmulio nuotraukoje – P. Karbausko sukurta antkapinė koplytėlė. 1903 m. Granitas, geležis, stiklas. Šilalės kapinės

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine