Liaudies menininkai

 

PRANAS KUNDROTAS

Parengė Viliutė Ružauskaitė, 
Tauragės „Santakos“ muziejaus etnografijos skyriaus vedėja

Pranas Kundrotas.
Romualdo Vaitkaus nuotrauka, 1998 m.

Pranas Kundrotas (192207 12 - 1998 09 12 ) gimė Kretingos valsčiaus Kulių. Buvęs tremtinys. Į Lietuvą grįžo 1962 metais. Mokėsi Kretingos gimnazijoje. Vienas iš pirmųjų ir žymiausių jo darbų papildė Ablingos ansamblį. Menininko kūriniai puošia ir Jūros krantinę. Tai stogastulpiai „Varpeliai” ir „Joninių naktis“.
Tauragės katalikų bažnyčios šventoriui jis kartu su kitais tautodailininkais - A. Bagdonu, D. Dužinsku ir Petroku išdrožė paminklą, skirtą stalinizmo aukoms atminti.
LDK Kęstučio motorizuoto pėstininkų bataliono kareivinių teritorijoje P. Kundrotas pastatė koplytstulpį „Šv. Jurgis”. Keletas jo sukurtų antkapinių skulptūrų stovi Tauragės Papušynio, Šiaulių, Pilviškių kapinėse. Tauragės „Santakos” muziejuje yra saugomas jo medžio drožinys „Talkininkas”.

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine