Liaudies menininkai

 

 

Virtuali paroda „Druskininkų miesto liaudies meistrų kūryba“

PRANAS LABUTIS. GYVENIMAS IR KŪRYBA

I dalis

 

Viršuje – P. Labučio „Paskutinė vakarienė“;
Dešinėje – P. Labutis prie savo 
sukurtos medžio skulptūros


Pranas Labutis gimė 1952 m. Marijampolėje. Labiausiai jis mėgsta drožinėti iš medžio, ypač sudėtingų formų skulptūrėles, horeljefus. Meniniu požiūriu itin vertingi pastarieji. Meistras taip pat daro, restauruoja baldus, sieninius laikrodžius, kuria suvenyrus iš medžio: dekoratyvines lėkštes, pypkes, suvenyrines dėžutes ir kt.
Jo darbai pasklidę po visą Lietuvą. Nemažai jų yra ir privačiose kolekcijose Lenkijoje, Latvijoje, Amerikoje, Vokietijoje.
Gyvena P. Labutis Druskininkuose. Tautodailininkas kuria savo namuose.

 

„Švč. Mergelė Marija su Kūdikiu“

„Rūpintojėlis“ „Rūpintojėlis“
„Nukryžiuotasis“ „Nekalto prasidėjimo 
Švč. Mergelė Marija“ 
„Nukryžiuotasis“

 

Danutės Mukienės nuotraukos (2002 m. rugsėjis, Vilnius, 
Pranciškaus mugė) ir iliustracijos iš P. Labučio archyvo. 

II dalis 

 

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine