Liaudies menininkai

 

P O V I L A S   R A G A U S K A S (1856-1934)

Parengta pagal Z. Žemaitytės straipsnį „Žaismingų „saulučių” kūrėjai”, išspausdintą „Kultūros baruose”. 1966. Nr. 7. P. 33-35.

P. Ragausko kaltas kryžius. Palėvenėlė, Kupiškio rajonasKalvis Povilas Ragauskas gimė apie 1856 m. Drūlėnų kaime (Kupiškio rajonas).
Kalvio amatą jis perėmė iš tėvo, Pajuodupio dvaro kalvio - baudžiauninko, kuris, žmonių pasakojimu, savo kalvėje 1863 m. žmonėms ginklus kalęs.
Nuo vaikystės Povilas sukinėjęsis aplink tėvą. Užaugęs paveldėjo kalvę ir grytelę, tapo žymiausiu apylinkės kalviu.
Visus įrankius – kūjus, reples, dumples – pats pasidarydavęs. Turėdavęs ir mokinių. Tai būdavę apylinkių valstiečių vaikai.
Povilas Ragauskas buvo vadinamas „gražiakalviu”, nes savo kūrinius – kraitskrynių, durų, spintų apkaustus – išraižydavo gimbelėmis, eglutėmis, rūtelėmis ir kitokiais ornamentais.
Saulutes, kryžius jis kalė tik jaunystėje. Jos atskirais elementais primena P. Buzo kaltas saulutes. Tačiau P. Ragausko saulutės daug sunkesnės, jose vyrauja konstruktyvumo pradas. Puošybos elementų čia daug mažiau nei P. Buzo kūriniuose. Pagrindinę iš plokščios dvigubos geležies lenktą masyvią kryžmą tarsi pakartoja tokia pat įstrižainė kryžma. Lengvumo teikia tarp šių sunkių kryžmų ritmingai išdėstyti banguotos formos spinduliai – „žalčiukai”.
Mirė gražiakalvis Povilas Ragauskas 1934 m.

J. Petrulio nuotraukoje P. Ragausko kaltas kryžius. Palėvenėlė, Kupiškio rajonas

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine