Liaudies menininkai

 

PRANAS ŠAULYS 

Parengė Viliutė Ružinskaitė, 
Tauragės „Santakos“ muziejaus etnografijos skyriaus vedėja
 
Tautodailininkas Pranas Šaulys (1907 - 2001) gimė Tauragės apskrities Gaurės valsčiaus Pašaltuonio km. Į Tauragę P. Šaulys su žmona atvyko po Antrojo pasaulinio karo. Nuo vaikystės mėgo drožinėti, lipdyti iš molio.  Pirmoji jo kūrybos paroda buvo surengta Telšiuose tarpukario metais  ir turėjo didelį pasisekimą. Vėliau meistras dalyvavo jungtinėse liaudies meno parodose Lietuvoje, Čekoslovakijoje, Kanadoje, JAV, Rusijoje ir kt.
P. Šaulys daugiau negu 30 metų dirbo Kauno „Dailės“ kombinate. Drožė velniukus, pjovėjus, grėbėjas, siužetines kompozicijas. Išdrožė vieną Jūros krantinės koplytstulpį. Jo sukurta Šv. Florijono skulptūra buvo įkelta į atstatytą koplytstulpį Tauragės rajono Milgaudžių kaime.
„Santakos” muziejuje saugomi P.Šaulio darbai: „Šv. Florijonas”, „Kanklininkas“, „Žvejys“, „Medžiotojas“, „Agronomė“, „Geležinis vilkas“, du velniukai, kabykla „Velnias baisininks“ bei kompozicija „Izidorius artojas“.
Tėvo darbo ir kūrybos tradicijas tęsia sūnus Tomas. Jis drožia lazdas, įvairias skulptūrėles, kryželiu..
 
Literatūra:
  • Tauragės enciklopedija. T. III. - Tauragė: ”Tauragiškių balsas”, 1992 .- p. 20;
  • Šaltis E. Užmiršto meistro jubiliejaus proga niekas nepasveikino // Lietuvos žinios.- 1998, lapkr. 2;

  • Gaižauskas J. Jaunystėje arti nepanoro - tapo tautodailininku // Tauragiškių balsas. - 1999, rugs. 28;

  • Mirė liaudies meistras Pranas Šaulys // Tauragiškių balsas. - 2001, saus. 6.

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine