Liaudies menininkai

 

ALBERTAS PELURITIS

Albertas Peluritis, gimė 1895 m. Griniškio vns., Kuktiškių sen, Utenos r., mirė 1978 m. ten pat. Dar piemenaudamas išdrožė iš medžio bažnytėlę ir kunigą, laikantį mišias. Šis kūrinėlis stebino aplinkinius. Dirbo ne tik stogastulpius ir skulptūras, bet ir vežimus, važelius, taisė virdulius („samovarus“), siuvimo mašinas, buvo bitininkas. Garsėjo kaip pasakotojas, „melagis“, muzikantas, griežęs smuiku ir armonika, tarpukariu grieždavo ir dainuodavo net žydų vestuvėse, sovietiniais metais grojo kolūkio kapeloje. Jo darbai:
stogastulpis su šv. Jonu Nepomuku Gimžiškių k., Kuktiškių sen., Utenos r.,
stogastulpis su šv. Jonu Nepomuku Paąžuolių k., Saldutiškio sen., Utenos r.,
stogastulpis su šv. Jonu Nepomuku Napriūnų k., Suginčių sen., Molėtų r.,
stogastulpis su šv. Jonu Nepomuku Katlėrių k., Utenos sen., Utenos r.,
Šv. Jonas Nepomukas, dirbtas apie 1943 m., saugomas Utenos kraštotyros muziejuje.

 

Tekstas parengtas pagal katalogą „Senoji liaudies skulptūra Utenos kraštotyros muziejuje“. Utena, 2002

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine