Liaudies menininkai

 

REMIGIJUS PETROKAS

Petrokas Remigijus gimė 1960 m. vasario 24 d. Tauragėje. Mokėsi Kauno politechnikos institute. Gyvena Tauragėje, dirba individualioje baldų gamybos įmonėje. Drožia kryžius, koplytstulpius. Kartu su kitais rajono tautodailininkais kūrė kryžių, skirtą stalinizmo aukoms atminti, Tauragės Romos katalikų bažnyčios šventoriuje.

Tekstą parengė Tauragės savivaldybės viešosios bibliotekos 
vyr. bibliografė Laima Pikčiūnienė 

 

 

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine